Warunki WWW

Wchodząc plpanel.datadiggers-mr.com zgadzasz się na poniższe warunki:

Prawa autorskie Wszystkie elementy strony internetowej (jak projekt, tekst, ilustracje, kod programowania, logo, nazwa handlowa, symbol oraz sposób aranżacji każdej strony portalu) są wyłączną własnością Data Diggers Market Research S.R.L., prawnego właściciela nazwy handlowej DataDiggers.

Informacje zawarte na tych stronach internetowych nie mogą być umieszczane, przesyłane, kolportowane lub w jakikolwiek inny sposób udostępniane osobom trzecim lub na innych stronach internetowych, serwisach online lub forach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Data Diggers Market Research S.R.L.

Uwagi ogólne Informacje zawarte na tej stronie internetowej są ogólnymi informacjami i nie są formą porady biznesowej lub pomocą w podjęciu decyzji biznesowej. Firma Data Diggers Market Research S.R.L. nie gwarantuje prawidłowości informacji oraz usług oferowanych na tej stronie internetowej.

Nie jesteśmy prawnie odpowiedzialni w przypadku jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa, niemożności wejścia na stronę plpanel.datadiggers-mr.com lub innych awarii systemu. W żadnych okolicznościach i zdarzeniach firma Data Diggers Market Research S.R.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki spowodowane korzystaniem z tej strony i/lub informacji na niej zawartych.

Inne Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości strony internetowej i aktualnych warunków, w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome